"Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020"

Aktualności » "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020"

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza im. ks. dra Jana Piekoszewskiego jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

 

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości - 10 414,00 zł zakupiono:

- 3 komputery stacjonarne

- laptop

- urządzenie wielofunkcyjne

- 10 słuchawek komputerowych z mikrofonem

- 4 jednostki pamięci (dyski SSD)

Wkład własny Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza - 1 838,00 zł
Łączna kwota projektu - 12 252,00 zł