"Książka wokół nas"

Projekty » "Książka wokół nas"

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Gołcza otrzymało dofinansowanie w ramach Programu  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja literatury i czytelnictwa Partnerstwo publiczno-społeczne na zadanie pn. „Książka wokół nas” – cykl wydarzeń literacko-kulturalnych w Gminie Gołcza.

Projekt jest realizowany przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza.

Całkowity koszt zadania – 12 400,00 zł w tym dofinansowanie ze środków MKiDN – 10 700,00 zł.

 

Projekt "Książka wokół nas" to cykl wydarzeń literacko-kulturalnych inspirowanych literaturą, połączonych z wykładami i zajęciami artystycznymi.

Przedsięwzięcie zakłada  aktywizację lokalnej społeczności wokół biblioteki publicznej jako ważnej instytucji kultury w gminie oraz wzmocnienie znaczenia biblioteki jako miejsca integracji życia społeczności lokalnej.

Aktywizacja mieszkańców nastąpi poprzez udział w spotkaniach, warsztatach, wykładach

przeprowadzanych przez specjalistów z różnych dziedzin, a także grupę wolontariuszy, którzy będą wspierać przebieg poszczególnych wydarzeń.

Najważniejszymi rezultatami projektu będzie:

 • integracja i aktywizacja mieszkańców gminy wokół biblioteki,
 • zdobycie dodatkowej wiedzy oraz umiejętności przez dzieci i młodzież,
 • zwiększenie kompetencji dorosłych,
 • wystawa prac wykonanych w trakcie realizacji projektu

 

Projekt obejmuje:

 1. Warsztaty ilustratorskie dla dzieci "Zaczarowany ołówek" etapy powstawania ilustracji do książki oraz wpływ ilustracji na rozwój dzieci. Spotkanie z psychologiem dla rodziców i opiekunów.
 2. Warsztaty literackie dla dzieci "Od pomysłu do wykonania" jak powstaje pomysł na książkę oraz zapoznanie się z budową książki. Wykład dla rodziców "Dlaczego warto czytać dzieciom".
 3. Warsztaty z dietetyki dla dzieci i rodziców "Książka na zdrowie" zajęcia poświęcone zdrowemu odżywianiu.
 4. Warsztaty savoir vivre dla młodzieży "Książkowe maniery" zajęcia na temat codziennego zachowania.
 5. Warsztaty dla dzieci i rodziców "Książka lekarstwem na smutki i lęki". Zajęcia z biblioterapii dla dzieci i rodziców poświęcone technice psychoterapeutycznej polegającej na leczniczym oddziaływaniu na psychikę poprzez odpowiednio dobraną lekturę.
 6. Warsztaty językowe dla dzieci „Gimnastyka buzi, języka i nie tylko” oraz spotkanie z logopedą dla rodziców.
 7. Warsztaty edukacyjne przybliżające historię papiernictwa: „Papier ręcznie czerpany”.
 8.  "Święto biblioteki" podsumowanie projektu oraz wydarzeń towarzyszących.

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO