"Spotkanie z człowiekiem" - fotografie Jadwigi Figuły

Relacje » Archiwum 2017 » "Spotkanie z człowiekiem" - fotografie Jadwigi Figuły

 

 

Autorką wystawy fotograficznej jest Jadwiga Figula, zaangażowana w fotografię i działalność humanitarną. Tematem wystawy jest człowiek i jego historia, która odzwierciedla ludzką wyjątkową osobowość i piękno. „Autorka ma nadzieję, że prezentowane fotografie otworzą drogę do spotkania człowieka i do odkrycia jego wyjątkowego piękna, niezgłębionej nadziei, wytrwałości, odwagi i charakteru”. Ludzie uwiecznieni na fotografiach pochodzą z Liberii, Ghany, Kenia i Sudanu Południowego, krajów w których życie jest dość skomplikowane. Mieszkańcy krajów afrykańskich, mimo ciągłego zmagania się z problemami dnia codziennego, niejednokrotnie w sytuacjach beznadziejnych wybierają życie w duchu wiary, radości i nadziei na lepszą przyszłość. Wystała została wypożyczona z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.