Akademia Orange dla bibliotek

Projekty » Akademia Orange dla bibliotek

 

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”.
Dotacja w 2011 roku wyniosła 5 365,36 zł. W ramach programu grupa TP sfinansowała BiOAK Gminy Gołcza oraz w Filii Biblioteki Publicznej w Wysocicach roczny dostęp do Internetu oraz zakup 54 audiobooków i programu komputerowego do obróbki zdjęć Adobe® Photoshop® Elements 10.


 

Celem programu jest wzmocnienie informacyjnej i społecznej roli bibliotek publicznych. Ideą programu jest umożliwienie grupom społecznym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym spełnienia ich potrzeb i aspiracji poprzez powszechny i darmowy dostęp do największego i chyba najpowszechniejszego źródła informacji jakim jest Internet. Pomysłodawcą programu jest Fundacja Orange. Program Akademii Orange prowadzony jest na podstawie porozumienia w spawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych z dn. 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy TP, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Zdjęcia dotyczące projektu zobaczyć można w naszej galerii.