Gołczańska biblioteka z plusem

Relacje » Archiwum 2015 » Gołczańska biblioteka z plusem

 

To wielki sukces dla biblioteki, która w ubiegłym roku w wyniku powodzi  uległa czterokrotnemu zalaniu, co spowodowało wyłączenie z użytkowania pomieszczeń najniższej kondygnacji.

Remont budynku oraz wymiana sprzętu sprawi, że zostanie przywrócona właściwa działalność biblioteki, a obiekt zostanie zabezpieczony przed skutkami powodzi.

Skorzystanie z dotacji nakłada na bibliotekę także obowiązek spełnienia i utrzymania przez okres 5 lat  standardów certyfikatu Biblioteka+. Wiąże się to m.in. ze zwiększeniem zakupu nowych książek i czasopism w ilości proporcjonalnej do liczby mieszkańców gminy oraz poszerzeniem oferty usług dla czytelników.

Przewidywane ewentualne utrudnienia w dostępie do biblioteki powinny zostać zrekompensowane efektami planowanych prac, których zakończenie zaplanowano na koniec 2014 roku.