Gołczański Klub Malucha

Projekty » Gołczański Klub Malucha

 

Celem projektu było:

 • Stworzenie warunków dla dzieci i ich rodziców do wszechstronnego rozwoju poprzez pogłębianie wiedzy i zabawę;
 • Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych najmłodszej grupy użytkowników;
 • Wykształcenie u dzieci nawyku korzystania z biblioteki jako miejsca, w którym można nie tylko zdobywać wiedzę, ale również ciekawie spędzać wolny czas;
 • Promowanie kultury poprzez różnorodne formy (teatr, spotkania autorskie, film)
 • Zwiększenie umiejętności, a w wielu wypadkach nauczenie od podstaw posługiwania się komputerem (edukacyjne gry komputerowe dla najmłodszych użytkowników);
 • Budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki wśród społeczności lokalnej;

 

Projekt  obejmował:

 

 

REZULTATY:

 

 • Wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny uczestników projektu;
 • Poznanie różnorodnej oferty kulturalnej - pierwsze spotkanie z teatrem, z pisarzem, z ludźmi różnych zawodów;
 • Nabycie umiejętności korzystania z komputera i Internetu oraz poznanie zasad korzystania z Czytelni Komputerowej w bibliotece (klasy0);
 • Ciekawe spędzenie wolnego czasu;
 • Społeczność lokalna otrzyma nowa ofertę - Gołczański Klub Malucha - miejsce spotkań z kulturą i zabawą dla małych dzieci wraz z rodzicami;
 • "Drugie życie książek i zabawek" – możliwość włączenia się do projektu poprzez ofiarowanie bibliotece używanych, ale w dobrym stanie książek i zabawek, z których korzystać będą kolejne grupy dzieci;
 • Wolontariat - możliwość wzięcia udziału w projekcie i zdobywania doświadczenia w pracy z dziećmi;