Instruktor

Oferta Ośrodka Animacji Kultury » Młodzieżowa Orkiestra Dęta » Instruktor

Instruktorem Młodzieżowej Orkiestry Dętej prowadzonej przy Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Gołcza jest pan Piotr Święchowicz.

 

"Moja przygoda z muzyką zaczęła się w wieku 13 lat zapisałem się do parafialnej orkiestry , tam też zacząłem rozwijać moje zainteresowania muzyczne. Następnie kształciłem się prywatnie u profesora muzyki Piotra Lecha. W wieku 19 lat wstąpiłem do Wojskowej Orkiestry  Dętej Sił Lądowych w Krakowie , gdzie kształciłem się muzycznie i pogłębiałem wiedzę na wielu instrumentach pod okiem profesorów. Po trzech latach z przyczyn etatowych opuściłem orkiestrę wojskową , a następnie  brałem czynny udział muzyczny z wieloma orkiestrami dętymi gdzie nabrałem wiedzy pracy z amatorskimi orkiestrami.

Obecnie jestem absolwentem studiów Dyrygentury w Nowym Sączu,  gdzie dalej pogłębiam wiedze muzyczną i orkiestrową. Brałem udział w wielu kursach dyrygenckich. Równocześnie jestem od 9 lat dyrygentem Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowic i od 5 lat dyrygentem Reprezentacyjnej Orkiestry,,Tempo ''z Iwanowic."

Piotr Święchowicz

 

e-mail: piotr.dyrygent@gmail.com