Konkurs wielkanocny

Konkursy » Konkurs wielkanocny

Cel konkursu :

  • kultywowanie tradycji chrześcijańskich
  • promowanie osób z talentem plastycznym
  • propagowanie tradycji ludowych związanych z obyczajami wielkanocnymi

 

Zasady uczestnictwa :

  • konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół oraz mieszkańców z Gminy Gołcza
  • można zgłaszać tylko prace grupowe (rodzina, przedszkole, klasa, sołectwo, KGW)
  • każda praca powinna zawierać metryczkę trwale przymocowaną do palmy (imiona i nazwisko rodziny, klasa, szkoła lub organizacja, miejscowość, nr telefonu)
  • prace konkursowe przechodzą na własność organizatora
  • wysokość palmy od 1 m do 2 m  liczona od podstawy kompozycji

 

 

 

REGULAMIN konkurs wielkanocnego