Letnie spotkania z folklorem - Gołcza 2011

Projekty » Letnie spotkania z folklorem - Gołcza 2011

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

 

29 maja 2011 na stadionie sportowym w Wielkanocy odbył się Wojewódzki Festiwal Folklorystyczny „Letnie Spotkania z Folklorem – Gołcza 2011”.

 

Honorowy patronat nad festiwalem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa oraz Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha.

Festiwalu miał charakter konkursu-przeglądu, w którym uczestniczyły dziecięce i młodzieżowe zespoły pieśni i tańca oraz ludowe zespoły taneczne. W przeglądzie wzięło udział blisko 400 uczestników.
Głównym celem festiwalu było kultywowanie polskiej tradycji tanecznej, wspomaganie rozwoju kultury i sztuki ludowej oraz budowanie tożsamości i współpracy lokalnej społeczności, ochrona dziedzictwa narodowego, inspirowanie młodego pokolenia sztuką ludową, pielęgnowanie tradycji narodowych oraz przekazywanie jej wzorów, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, rozbudzanie ambicji i potrzeb artystycznych.

Podczas festiwalu odbywały się także m.in. parada zespołów, wystawa sztuki ludowej, koncert kapeli ludowej, pokaz sztucznych ogni.

Festiwal zorganizowany został w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wartość projektu to 39 082 zł, z czego 23 323, 30 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Zdjęcia można obejrzeć w naszej galerii.