Orkiestra Dęta CZAPELANKA

Oferta Ośrodka Animacji Kultury » Orkiestra Dęta CZAPELANKA

Orkiestra dęta CZAPELANKA w Czaplach Małych powstała w 1914 roku z inicjatywy miejscowego nauczyciela Antoniego KARNKOWSKIEGO - pierwszego kapelmistrza. Instrumenty muzyczne zakupiono w Wiedniu ze składek ówczesnych członków zespołu.

 

 

 

Pierwszym dyrygentem był Piotr Kmita, a kolejni to:

 • Tomasz Królikowski
 • Adam Aksamit
 • Jan Magoska
 • Antoni Królikowski
 • Jan Gumula.

Od 2003 roku orkiestrę prowadzi Tadeusz Faracik.

Jej skład stanowi 23 członków w tym 7 osób to młodzież szkolna. Są to mieszkańcy dwóch miejscowości: Czaple Małe i Smroków.

Na przestrzeni lat orkiestra koncertowała na wielu uroczystościach gminnych, powiatowych i wojewódzkich (Częstochowa, Kraków). Brała udział w licznych Festiwalach i Przeglądach Orkiestr Ziemi Krakowskiej (Gdów, Wiórków, Świątniki, Niedźwieć, Charsznica, Nowy Wiśnicz) oraz uroczystościach kościelnych.

 

PROJEKT

„Muzyka na całe życie – kultywowanie lokalnych tradycji muzycznych poprzez doposażenie Orkiestry Dętej „Czapelanka””  w ramach  działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW  na lata 2007 – 2013.

 • Narodowe Święto Niepodległości

  Występ Orkiestry Dętej "Czapelanka" podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Gołcza.

  więcej informacji >> http://golcza.pl/index.php/aktualnosci/1554-narodowe-swieto-niepodleglosci-w-gminie-golcza-2 

   

   

   

 • V Gołeckie Żniwogranie

  18 sierpnia 2019

   

   

   

   

   

   

   

 • 100 lecie OSP Wielkanoc

  14 lipca 2019

   

  W niedzielę 14 lipca Orkiestra Dęta "Czapelanka" miała mozliwość zaprezentowania dotychczasowego i nowego repetuaru podczas obchodów 100 lecia OSP Wielkanoc.             

   

   

   

  zdjęcia dostępne w galerii BiOAKu

  więcej informacji oraz zdjęć:   http://www.miechowski.pl/2019/07/15/100-lat-osp-wielkanoc/

 • Nowy instruktor

  Od marca 2019 dyrygentem Orkiestry Dętej "Czapelanka" jest Pan Piotr Święchowicz.

   

  "Moja  przygoda  muzyczna  zaczęła  się w wieku 13 lat kiedy  zapisałem  się  do  parafialnej  orkiestry dętej , tam też  zacząłem rozwijać  moje  zainteresowania  i pasje  muzyczne .Następnie kształciłem się prywatnie po okiem profesora muzyki  Piotra  Lecha , w wieku 19 lat wstąpiłem do  wojskowej  orkiestry  dętej  sił  lądowych  w  Krakowie , gdzie kształciłem się muzycznie i pogłębiałem wiedzę na wielu instrumentach  pod okiem zawodowej kadry . Brałem czynny udział muzyczny z wieloma orkiestrami dętymi gdzie nabierałem wiedzy i doświadczenia pracy z amatorskimi orkiestrami .

  W roku 2018 ukończyłem studium Dyrygentury w Nowym Sączu , brałem udział w wielu kursach dyrygenckich oraz warsztatach muzycznych . Przez 11 lat byłem dyrygentem Reprezentacyjnej Orkiestry z Cianowic , obecnie  jestem dyrygentem  Reprezentacyjnej Orkiestry ,,Tempo’’  z Iwanowic."   Piotr Święchowicz