Po szkole

Projekty » Po szkole

 

Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej poprzez stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju. Nauczenie dzieci umiejętności wyszukiwania, wartościowania i selekcji informacji. Utworzenie i wyposażenie kącika czytelniczego dla maluchów i dla starszych dzieci. Wykształcenie nawyku korzystania z biblioteki, jako miejsca do nauki oraz ciekawego spędzania wolnego czasu. Poprawa wizerunku biblioteki.

 

Projekt obejmował: