Program Rozwoju Bibliotek

Projekty » Program Rozwoju Bibliotek

 

 

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza jako jedyna biblioteka z terenu Powiatu Miechowskiego zakwalifikowała się do II rundy Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka partnerska wraz Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Alwerni oraz Powiatowa i Gminna Biblioteką Publiczna w Jerzmanowicach. Biblioteką wiodąca jest Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie.

W ramach realizacji projektu do Filia Biblioteki Publicznej w Wysocicach otrzymała zestaw komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, ksero, skaner). Dodatkowo otrzymaliśmy 2 aparaty cyfrowe, które są wykorzystywane do dokumentowania działalności bibliotek.                                               

Wartość sprzętu i oprogramowania – 8941,24 zł  
Utworzyliśmy drugie stanowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Biblioteki będą mogły otrzymać granty na realizację swoich pomysłów i współpracować z organizacjami pozarządowymi przy realizacji szeregu projektów. Ponadto te placówki, które do tej pory nie skorzystały z oferty Grupy TP SA „Biblioteki z Internetem TP”, będą mogły zostać bezpłatnie podłączone do sieci.

Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013. Swoim zasięgiem obejmie ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach – ponad 3300 placówek. Budżet Programu to 28 milionów dolarów. Środki te są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Szczegółowe informacje o programie i wynikach naboru, a także pełna lista aplikujących bibliotek wraz z otrzymaną punktacją na stronie: www.biblioteki.org.

 

Instalacja sprzętu komputerowego z PRB w Filii Biblioteki Publicznej w Wysociach.

 

Pozostałe zdjęcia można przejrzeć w naszej galerii.