Szkolenie w ramach programu „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców – II edycja”

Relacje » Archiwum 2012 » Szkolenie w ramach programu „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców – II edycja”

Dzieki udziale  w programie PRB "Organizacje pozarządowe Bibliotekom" nasza placówka nawiązała współpracę z Fundacją Rozwoju Dzieci im.J.A.Komeńskiego.

Przedstawiciele fundacji zorganizowali w Krakowie 3-dniowe warsztaty dla bibliotekarzy-animatorów, którzy w pierwszym półroczu przyszłego roku realizować bedą "grupy zabawowe" w ramach projektu „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców – II edycja”. W szkoleniu wzieły udział Iwona Durbas i Agnieszka Skotnicka.

Zdjęcia obejrzeć można w naszej galerii.

 

 

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI

IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO

 

 

O fundacji

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą od 2003 roku. Dążymy do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych wszystkim dzieciom od urodzenia do 10 roku życia.

Chcemy stwarzać dzieciom jak najlepsze warunki do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania samodzielności i kreatywności.

Szczególnie dbamy o dobro tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie: z małych miejscowości, ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo. Chcemy przyczynić się do ukształtowania nowego pokolenia twórczych i ciekawych świata ludzi, którzy w życiu będą kierowali się zasadami tolerancji i solidarności społecznej.

Działamy we współpracy z rodzicami, nauczycielami, organizacjami pozarządowymi, samorządami i instytucjami pomagającymi dzieciom. Upowszechniamy nowoczesne rozwiązania pedagogiczne i wysokie standardy edukacyjne.