Plecy

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Dyrygentem i instruktorem jest Piotr Święchowicz

Orkiestra powstała jesienią 2016 roku i działa przy Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Gołcza. Dzieci i młodzież zaczynały w niej naukę od podstaw, czyli od nauki nut i poznawania instrumentów. Obecnie orkiestra skupia ok 30 osób i stale pozyskuje nowych członków.
Orkiestra BiOAK
sala prób orkiestry

Od 29 kwietnia zajęcia MOD odbywają się stacjonarnie !