Plecy

Najnowsze wydarzenia

ORKIESTRA DĘTA CZAPELANKA

Niedziela Palmowa 2022 w Gminie Gołcza

Tradycyjnie jak co roku w Niedzielę Palmową sprzed urzędu gminy wyruszyła uroczysta procesja do kościoła parafialnego.
W korowodzie palmowym udział wzięli mieszkańcy, dzieci i młodzież szkolna, członkinie kół gospodyń wiejskich, samorządowcy, radni, sołtysi.

2022 – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Koncert charytatywny podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie

2022 – Koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Gołcza w Bazylice w Miechowie

23 stycznia 2022 w Bazylice w Miechowie odbył się koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Gołcza w skład której wchodzą Orkiestra Dęta Czapelanka oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Koncert połączony był z charytatywną zbiórką pieniędzy na zakup fotela elektrycznego dla pana Mieczysława z Rzeżuśni.