Plecy

Regionalia

Biblioteka posiada odrębny dział – Regionalia Gołcza, w którym znajdują się książki i inne materiały pismienicze dotyczące Gminy Gołcza.

Poniżej zamieszczamy wykaz tych zasobów:

1. Gmina Gołcza w źródłach piśmienniczych – informacja regionalna (opracowała: mgr Agnieszka Skotnicka)

2.  Małopolska: Regiony – Regionalizmy – Małe ojczyzny, T. 12

(Rozdz. Dorota Chojnacka – Starodruk z Wysocic i Piotrkowiczowie, drukarze ich Królewskich Mości, s. 141-158).

3.   Film pt: “WIELKANOC – wieś o wyjątkowej nazwie” – sfinansowany ze śrdków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RÓWNAĆ SZANSE

4. Folder “Ślady marszałka Józefa Piłsudskiego w Gminie Gołcza” – wydany w ramach projektu “Lekcja historii w Czaplach Małych” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego “Niepodległa”

5. Informacja o zabytkowych kapliczkach w Gminie Gołcza

6. Krótki rys historyczny wsi Wielkanoc w gminie Gołcza

Biblioteka w Gołczy zbiera i archiwizuje również wycinki z gazet lokalnych dotyczące życia kulturalnego i ważnych wydarzeń w naszej gminie.

W zbiorach dostępnych w Czytelni znajdują się posegregowane rocznikowo wcinki z:

  • Dziennka  Polskiego (wkładka powiat miechowski)
  • Gazety  Miechowskiej
  • Głosu  Miechowskiego
  • Kuriera  Miechowskiego
  • Wieści  Miechowskich

Bibliografia małopolski – baza bibliograficzna zawierająca opisy bibliograficzne informacji prasowych z powiatu miechowskiego zamieszczane od 2000 r. m.in. w “Dzienniku Polskim”.