Plecy

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pan Przemysław Krupa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

tel. 12 388 60 44
e-mail: odo@bioak.golcza.pl

 

Do pobrania: Klauzula informacyjna – RODO