Projekt „Kultywowanie tradycji orkiestr dętych w Gminie Gołcza”

Relacje » Archiwum 2018 » Projekt „Kultywowanie tradycji orkiestr dętych w Gminie Gołcza”

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Gołcza przy współpracy Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza realizuje kolejny projekt.

Tym razem będą to działania wspierające ruch muzyczny wśród mieszkańców pn. Kultywowanie tradycji orkiestr dętych w Gminie Gołcza.

 

 

Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury pn. „Mecenat Małopolski”.

 

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi łącznie 7 560,00 zł:

 

6 000,00 zł – dofinansowanie z Województwa Małopolskiego

1 300,00 zł – wkład własny

260,00 zł – wkład osobowy

 

W ramach zadania Młodzieżowa Orkiestra Dęta zostanie wyposażona w 4 kolejne instrumenty. Ich zakup będzie sprzyjał rozwojowi talentów uzdolnionej młodzieży naszej gminy oraz pomagał wspierać chlubną tradycję orkiestr dętych.

 

Kolejnym działaniem będzie organizacja międzypokoleniowego koncertu orkiestr dętych podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11.11.2018. W koncercie wezmą udział strażacka Orkiestra Dęta ,,Czapelanka'' i Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości odbędzie się też wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Lekcję śpiewu poprowadzi Młodzieżowy Chór ,, Jutrzenka ".

 

Działaniem zamykającym projekt będzie koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Koncert odbędzie się 20 listopada 2018 roku w Klubie Senior+ w Mostku.

 

Zapraszamy do udziału w koncertach i wspólnego świętowania.

 

 

Kultywowanie tradycji orkiestr dętych w Gminie Gołcza

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego