Orkiestra BiOAK

Piotr Święchowicz

piotr.dyrygent@gmail.com

Instruktorem Młodzieżowej Orkiestry Dętej prowadzonej przy Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Gołcza jest pan Piotr Święchowicz.

“Moja  przygoda  muzyczna  zaczęła  się w wieku 13 lat kiedy  zapisałem  się  do  parafialnej  orkiestry dętej , tam też  zacząłem rozwijać  moje  zainteresowania  i pasje  muzyczne .Następnie kształciłem się prywatnie po okiem profesora muzyki  Piotra  Lecha , w wieku 19 lat wstąpiłem  do  wojskowej  orkiestry  dętej  sił  lądowych  w  Krakowie , gdzie kształciłem się muzycznie i pogłębiałem wiedzę na wielu instrumentach  pod okiem zawodowej kadry . Brałem czynny udział muzyczny z wieloma orkiestrami dętymi gdzie nabierałem wiedzy i doświadczenia pracy z amatorskimi orkiestrami .

W roku 2018 ukończyłem studium Dyrygentury w Nowym Sączu , brałem udział w wielu kursach dyrygenckich oraz warsztatach muzycznych . Przez 11 lat byłem dyrygentem Reprezentacyjnej Orkiestry z Cianowic , obecnie  jestem dyrygentem  Reprezentacyjnej Orkiestry ,,Tempo’’  z Iwanowic, Orkiestry Dętej Czapelanka oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Gołcza”.

 

Piotr Święchowicz